Nederlandstalig koor de Rodoni’s uit Zierikzee
Webmaster Kees Kleemans E-mail: kleemans@zeelandnet.nl
Optreden in het “Gasthuis” te Middelburg op13 september 2018.